Przegląd badań w obszarze rehabilitacji i powrotu do pracy

Keywords:

Siła robocza w Europie starzeje się. Pracownicy w starszym wieku są szczególnie narażeni na ryzyko przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na niezdolność do pracy oraz na ryzyko długotrwałej absencji spowodowanej chorobą, co rodzi poważne koszty. Celem przeglądu jest dostarczenie aktualnych ogólnych informacji na temat systemów, programów i interwencji w obszarze rehabilitacji zawodowej i powrotu do pracy oraz poszczególnych części składowych tych systemów, programów i interwencji. Poddano w nim analizie obecne dowody potwierdzające skuteczność interwencji oraz zbadano czynniki decydujące o udanej i trwałej rehabilitacji i reintegracji.

Pobierz in: en