Praca zdalna i hybrydowa Konsekwencje dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Keywords:

Co definiuje pracę zdalną i hybrydową? Na ile powszechna jest ona wśród europejskich pracowników? Czy występuje nierównowaga płci? Jakie są nowe zagrożenia i możliwości dla bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z pracy zdalnej i hybrydowej w świecie po pandemii?

W niniejszej prezentacji omówiono te ważne pytania wraz z odpowiednimi faktami i danymi liczbowymi. 

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy znajdą również pomocne wskazówki, jak rozeznać się w tych zmieniających się formatach pracy.

Pobierz in: bg | en | fr | hr | pt | ro | sk |