Narażenie na zagrożenia psychospołeczne i skutki dla zdrowia psychicznego europejskich pracowników o niskim statusie społeczno-ekonomicznym

Keywords:

W zmieniającym się krajobrazie rynku pracy obserwuje się wzrost czynników stresogennych wpływających na zdrowie psychiczne. W niniejszym przeglądzie omówiono zagrożenia psychospołeczne i niekorzystne skutki dla zdrowia psychicznego u europejskich pracowników o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Podkreślono w nim, że w przypadku tej konkretnej grupy pracowników pandemia COVID-19 i transformacja cyfrowa są silnymi czynnikami zewnętrznymi powodującymi skutki dla zdrowia psychicznego i wpływającymi na zdrowie psychiczne w miejscu pracy. 

W przeglądzie przedstawiono 10 dobrych praktyk przedsiębiorstw i zainteresowanych stron, które łagodzą zakres niekorzystnych efektów zdrowotnych u pracowników o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Poczynione ustalenia dostarczają informacji na potrzeby przyszłych kierunków badawczych i zawierają wskazówki dotyczące polityki, które pozwolą poprawić zarządzanie skutkami dla zdrowia psychicznego i zapobieganie im w przypadku grupy pracowników o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Pobierz in: en