Pomiar jakości dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Keywords:

W niniejszym dokumencie konsultacyjnym przedstawiono kwestie BHP i stosunki pracy, w tym rokowania zbiorowe i dialog społeczny.

Działając w ramach europejskiego systemu informacji EU-OSHA na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), do którego należy narzędzie wizualizacji danych OSH Barometer, dokument ten dokonuje przeglądu odnośnej literatury oraz przedstawia podejście metodologiczne i koncepcyjne do pomiaru jakości stosunków pracy w dziedzinie BHP.

Pobierz in: en