Spostrzeżenia inspektorów pracy na temat postrzeganych zawodów i sektorów wysokiego ryzyka w Europie: badanie EU-OSHA-SLIC

Keywords:

Świat pracy stale się zmienia, dlatego potrzebne są nowe perspektywy, aby stawić czoło obecnym problemom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Zasadnicze znaczenie ma jednak gromadzenie danych pierwotnych bezpośrednio ze źródła. Wstępne wyniki pionierskiego badania EU-OSHA – Komitetu Starszych Inspektorów Pracy (SLIC), w którym wykorzystano wiedzę fachową inspektorów pracy, stanowią istotny krok naprzód.

Dane wskazują na zawody i sektory wysokiego ryzyka, a wynikające z tych danych perspektywy można wykorzystać do podnoszenia świadomości oraz skutecznego ukierunkowania działań i szkoleń. Ponadto ustalenia te mogą pomóc w zidentyfikowaniu obszarów wymagających uwagi i określeniu skutecznych środków mających służących ograniczeniu ryzyka, na jakie narażone są pracownicy. Podkreślono również rolę inspektorów pracy podczas pandemii COVID-19.

Pobierz in: en