Jak technologia cyfrowa na nowo definiuje sztukę zarządzania

Keywords:

Niniejsze opracowanie jest wynikiem współpracy między EU-OSHA, Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej i Eurofoundem. Opisuje, w jaki sposób cyfryzacja miejsca pracy może przyczynić się do powstania zarządzania opartego na danych oraz jak może to wpłynąć na organizację pracy i różne aspekty jakości pracy, takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy.

Raport zawiera wyniki badania ESENER i wskazuje na szereg środków, które zakłady pracy mogą wprowadzić, aby złagodzić potencjalnie negatywny wpływ zarządzania opartego na danych na dobrostan pracowników.

Pobierz in: en