Przyszłość pracy – pozyskiwanie wiedzy z tłumu (crowdsourcing)

Keywords:

Wskutek rozwoju technologii zwiększyły się możliwości przenoszenia pracy z tradycyjnych miejsc pracy oraz pojawiły się zupełnie nowe formy organizacji pracy. Jednym z takich nowych modeli pracy jest pozyskiwanie wiedzy z tłumu (crowdsourcing) — płatna praca organizowana poprzez internetowe giełdy pracy. W artykule opisano główne zagrożenia mogące wynikać z ogromnego zakresu zadań realizowanych przez osoby pozyskujące zlecenia w drodze crowdsourcingu. Omówione zostały pewne przykłady nierozwiązanych kwestii, jako że gwałtowny rozwój tej dziedziny pracy doprowadził również do powstania znacznych wyzwań.

Pobierzin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |