Czwarta rewolucja przemysłowa i innowacje społeczne w miejscu pracy

Keywords:

Kiedy rozmawiamy o przyszłości pracy, dyskusja zazwyczaj koncentruje się na aspektach technicznych. W niniejszym dokumencie konsultacyjnym skupiono się na innowacjach społecznych w kontekście cyfryzacji oraz ich wpływie na przyszłe zatrudnienie, pracowników i miejsca pracy, a także na wyzwaniach, jakie przyniosą one dla przepisów i zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

W dokumencie opisano nowe innowacyjne społeczeństwo oraz nowe modele biznesowe, w których większa część pracy jest wykonywana online i poza środowiskiem biurowym, przez pracowników, którzy są często samozatrudnieni. Omówiono takie zagadnienia jak potrzeba odporności i zdolności dostosowawczych u indywidualnych osób, pojawienie się nowych klas pracowników oraz konkretne wyzwania, wobec których będą stawać osoby nowo przybyłe i starsi pracownicy, a także konieczność ukierunkowania wsparcia organizacji BHP na konkretne osoby.

Pobierz in: bg | da | de | el | en | et | fr | hu | is | it | mt | ro |