Narażenie pracowników służby zdrowia na czynniki biologiczne i związane z tym problemy zdrowotne

Keywords:

W ramach głównego projektu mającego na celu poprawę stanu wiedzy na temat czynników biologicznych, EU-OSHA dokonała analizy zagrożeń, na które narażeni są pracownicy w sektorze opieki zdrowotnej poprzez kontakt z tymi czynnikami. Obraz przedstawiony w niniejszym dokumencie otwierającym debatę powstał na podstawie badania źródeł wtórnych i zgromadzonych danych oraz na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez ekspertów z pracownikami służby zdrowia oraz w ramach grup dyskusyjnych.

Dokument otwierający debatę omawia rodzaje narażenia, skutki dla zdrowia, drogi narażenia i pojawiające się zagrożenia istotne dla tego sektora. Bierze on pod uwagę grupy pracowników narażonych na szczególne ryzyko i analizuje rozwiązania polityczne mogące pomóc w osiągnięciu bardziej systematycznego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Pobierz in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |