Wyniki ankiety przeprowadzonej przez EU-OSHA wśród zainteresowanych stron w 2024 r.

Keywords:

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy regularnie przeprowadza ankiety wśród zainteresowanych stron w celu uzyskania opinii na temat prowadzonej przez siebie działalności. Sprawdź kluczowe wyniki i ustalenia ankiety z 2024 r.

Pobierz in: en