Trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019): Sprawozdanie ogólne: jak europejskie miejsca pracy zarządzają bezpieczeństwem i zdrowiem

Keywords:

W trzecim europejskim badaniu przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019) zbadano ponad 45 000 firm w 33 państwach. Wyniki badania są porównywalne zarówno w odniesieniu do klas wielkości przedsiębiorstw, sektorów działalności i państw, jak i w odniesieniu do poprzedniego badania z 2014 r.

Niniejsze sprawozdanie ogólne stanowi cenne narzędzie kształtowania polityki europejskiej w tej dziedzinie. Zawiera ono analizę wyników ESENER 2019 i zmian, jakie zaszły od 2014 r., aby lepiej zrozumieć potrzeby miejsc pracy oraz w celu ich najlepszego zaspokojenia. Sprawozdanie przygląda się, w jaki sposób identyfikowane są zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz w jaki sposób zarządza się nimi a, w celu poprawy sytuacji, bada się możliwe czynniki i bariery, wraz z dogłębną analizą prawodawstwa. Do obszarów szczególnego zainteresowania należą zagrożenia psychospołeczne i udział pracowników. Uwzględniono również wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pobierz in: en