Austriacki model „aktywnej szkoły”: jakość szkoły jest definiowana przez umożliwianie dzieciom zaspokajania swoich naturalnych potrzeb w zakresie ruchu.

Keywords:

Dla optymalnego rozwoju młodzi ludzie i nastolatki muszą mieć wystarczająco dużo ruchu. W badaniach wykazano, że niewystarczająca aktywność fizyczna może prowadzić do problemów behawioralnych i zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Ten dokument do dyskusji analizuje austriacki model „aktywnej szkoły” (niem. „Bewegte Schule“), podkreślający znaczenie umożliwiania uczniom aktywności fizycznej podczas pobytu w szkole, aby pomóc im w utrzymywaniu i dalszym rozwijaniu dobrego zdrowia. Model opracowano, aby wspierać promowanie dobrego zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży (poprzez aktywność fizyczną) oraz przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat znaczenia ruchu. Zachowania siedzące nabyte w dzieciństwie i okresie dojrzewania są często utrzymywane w dorosłości. Przedłużające się siedzenie w trakcie pracy często powoduje problemy zdrowotne ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, w szczególności ból w dolnej części pleców oraz dolegliwości szyi i barków. W celu zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego miejsce pracy można dostosować na liczne sposoby, ale najskuteczniejszym sposobem jest wczesne rozpoczęcie i promowanie bardziej aktywnego stylu życia w dzieciństwie.

Pobierzin: en