" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

valur limitu mfassal f'livell Komunitarju fuq il-bażi ta' evalwazzjoni, kif deskritt għal IOELV, u fuq id-disponibbiltà ta' tekniki ta' kejl

valur, ibbażat fuq is-saħħa u nonvinkolanti, li jiffissa livell limitu ta’ esponiment li taħtu ma jkunu mistennija ebda effetti detrimentali għal kwalunkwe sustanza wara esponiment għal ħin qasir jew ta’ kuljum matul iż-żmien ta' ħajja professjonali

valur limitu mfassal f'livell Komunitarju u, flimkien ma' fatturi oħra li jitqiesu meta jiġu stabbiliti IOELV, jitqiesu fatturi ta' fattibbiltà ekonomiċi u tekniċi u huma maħsuba li jipprovdu livell ta' protezzjoni minima għall-ħaddiema kollha fil-Komunità

għodda online b'xejn li tipprovdi r-riżorsi u l-għarfien meħtieġ biex tippermetti lil organizzazzjonijiet mikro u żgħar biex jevalwaw ir-riskji huma stess, permezz ta' approċċ pass pass għall-proċess tal-valutazzjoni tar-riskju li jibda bl-identifikazzjoni tar-riskji fuq il-post tax-xogħol, li mbagħad jgħaddi lill-utent mill-proċess ta' azzjonijiet preventivi ta' implimentazzjoni, u finalment għar-riskji ta' monitoraġġ u rapportar

vettura tqila, maħsuba speċifikament għal xogħlijiet ta' kostruzzjoni, b'dawk l-aktar frekwenti jinvolvu operazzjonijiet ta' xogħlijiet tal-art

tip ta' vjolenza eżerċitata kontra persuna fuq il-post tax-xogħol minn individwi li ma jagħmlux parti mill-kumpanija

theddid jew vjolenza li jsiru fuq impjegat minn klijent, xerrej, pazjent, student jew utent ta' servizz ieħor