" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

sforz imwettaq minn sistemi ta' awtomazzjoni tal-proċess robotiku, li hu medjat u assistit mill-moħħ tal-bniedem, mezzi diġitali u vuċi u teknoloġiji bħalma huma cloud computing, midja soċjali, mobilità ta' data kbira, analitiċi tad-data u tagħlim tal-magni, biex jinħolqu prodotti u riżultati ġodda

xogħol li ma jitħallasx li jsir minn persuna waħda jew grupp ta' persuni għall-benefiċċju tal-komunità jew l-istituzzjonijiet tagħha

forma ta' xogħol każwali jew meta mitlub li jista' jinkludi xogħol imwettaq meta jinqala' l-bżonn permezz ta' pjattaforma online iżda wkoll tipi oħrajn ta' attivitajiet tat-tip freelance, iffaċilitati diġitalment jew le

subkuntrattar ta' kompiti lil grupp kbir ta' ħaddiema, permezz ta' pjattaformi online

xogħol mingħajr il-benefiċċju ta' miżuri relatati max-xogħol ta' protezzjoni soċjali

impjieg mhux standard, atipiku u alternattiv b'paga baxxa, insigur, mhux protett, li ma jistax isostni familja, li spiss ikun assoċjat ma' impjieg part-time, staġjonali u ma' xogħol okkażjonali, ma' impjieg indipendenti, ma' xogħol b'terminu fiss, ma' xogħol temporanju, ma' xogħol tal-għassa, ma' ħaddiema bbażati d-dar u ma' xogħol f'aġenziji

xogħol li jippermetti lin-nies jinvolvu ruħhom u jibqgħu f'xogħol li ma jagħmilx ħsara lis-saħħa fiżika jew mentali tagħhom u li jdum għal perjodu estiż tal-ħajja tax-xogħol tagħhom