" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

qafas ippreżentat mill-Kummissjoni f'Ġunju 2014 li jidentifika sfidi ewlenin u objettivi strateġiċi għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, li jippreżenta azzjonijiet ewlenin u jidentifika strumenti biex jindirizza dawn

qasam fiżiku ddeterminat mis-sett ta' erba' vetturi li jikkaratterizzaw l-istati elettriċi u manjetiċi ta' mezz fiżiku jew vakwu