" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

forom organizzazzjonali ġodda ta' xogħol, relazzjonijiet kuntrattwali, użu tal-ħin tax-xogħol, teknoloġiji ġodda, tibdil fil-forza tax-xogħol u tibdil fis-sistemi OSH

att legali li jorbot l-Istati Membri, f’dak li għandu x’jaqsam mar-riżultat li jrid jinkiseb, iżda jħalli l-għażla ta' forom u metodi f’idejn l-awtoritajiet nazzjonali.