" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

il-punt sa liema prodott jista' jintuża minn utenti speċifiċi biex jinkisbu għanijiet speċifiċi b'effettività, effiċjenza u sodisfazzjon f'kuntest speċifiku ta' użu

forma ta' diskriminazzjoni meta jkun hemm kondotta mhux mixtieqa relatata ma kwalunkwe raġuni bl-għan jew b'effett li tikser id-dinjità ta' persuna jew li toħloq ambjent intimidanti, ostili, degradanti, umiljanti jew offensiv

ambjent tax-xogħol ostili fejn impjegat jingħata fastidju abbażi ta' kummenti razzisti jew negattivi, reliġjon, diżabilità, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru, azzjonijiet offensivi, tpinġija jew ħwejjeġ

il-formazzjoni ta’ tessut konnettiv fibruż eċċessiv ġo organu jew tessut li jkun fi proċess riparattiv jew reattiv

impjieg ikkaratterizzat minn bidla fir-relazzjoni bejn impjegatur u impjegat, jew bejn klijent u ħaddiem, minn forom ġodda ta' organizzazzjoni tax-xogħol b'mod partikolari għall-ħin u l-post tax-xogħol, jew l-użu ta' teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni moderni jew kombinazzjoni tat-tnejn li huma