" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

leġiżlazzjoni tal-Istati Membri li timplementa d-Direttivi tal-UE li tistipula l-istandards minimi għas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol

Leġislazzjoni promulgata mill-Istati Membri, kif meħtieġ mil-liġi tal-UE fil-forma ta' Direttivi, li tirrikonoxxi s-sovrenità tal-liġi tal-UE

dokumenti b'rakkomandazzjonijiet maħsuba biex itejbu l-kwalità, ibbażati fuq evalwazzjoni sistematika ta' evidenza u valutazzjoni tal-benefiċċji u d-danni ta' diversi għażliet, issupplimentati b'għarfien espert u esperjenzi kemm tal-prattikanti kif ukoll tal-utenti

benefiċċju tal- ħaddiema, li jipprovdi ħin barra mix-xogħol imħallas jew mhux imħallas biex jieħdu ħsieb it-tfal jew jagħmlu arranġamenti għall-benessri tat-tfal