It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62131D

Info -

linji gwida

Definition:

dokumenti b'rakkomandazzjonijiet maħsuba biex itejbu l-kwalità, ibbażati fuq evalwazzjoni sistematika ta' evidenza u valutazzjoni tal-benefiċċji u d-danni ta' diversi għażliet, issupplimentati b'għarfien espert u esperjenzi kemm tal-prattikanti kif ukoll tal-utenti

Context: Info
Context:

" Fid-dawl tal-linji gwida provduti mill-Kunsill Ewropew, l-Unjoni għandha tinnegozja u tikkonkludi ma' dak l-Istat ftehim li jistabbilixxi l-arranġamenti għall-ħruġ tiegħu, filwaqt li jittieħed kont tal-qafas tar-relazzjonijiet futuri tiegħu ma' l-Unjoni Ewropea."

Term reference

L-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE); 12008M050/MT

Translations

 • Български: насоки
 • Čeština: pokyny
 • Dansk: retningslinje
 • Deutsch: Leitlinien
 • Ελληνικά: κατευθυντήριες οδηγίες
 • English: Guidelines
 • Español: directrices
 • Eesti: suunised
 • Suomi: suuntaviivat
 • Français: orientations
 • Hrvatski: smjernica
 • Magyar: iránymutatások
 • Íslenska: viðmiðunarreglur
 • Italiano: linea guida
 • Lietuvių: gairės
 • Latviešu: vadlīnijas
 • Malti: linji gwida
 • Nederlands: richtsnoer
 • Norsk: retningslinjer
 • Polski: wytyczne
 • Português: orientações
 • Română: ghid
 • Slovenčina: usmernenia
 • Slovenščina: smernice
 • Svenska: riktlinjer