" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

il-ħolqien ta' ambjent tax-xogħol ekwitabbli inklużiv li fih l-impjegati minn kull sfond ikunu involuti u rispettati biex jiġi żgurat li kulħadd ikun jista' jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu

proċess maniġerjali attiv u konxju ta' aċċettazzjoni u użu ta' differenzi u similaritajiet ta' individwi bħala fattur pożittiv f'kapital ta' organizzazzjoni, li joħloq valur miżjud għall-kumpanija

approċċ inklużiv li jiżgura li l-ħtiġijiet tal-ħaddiema kollha jiġu kkunsidrati u jqis l-età bħala esperjenza aktar milli bħala vulnerabbiltà

metodi li bihom il-fornituri ta' servizzi u l-persunal operazzjonali jindirizzaw l-implikazzjonijiet tal-livelli ta' għeja għas-sikurezza