" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

rappreżentanza tal-interessi tal-ħaddiema fis-saħħa u s-sigurtà permezz ta' arranġamenti formali barra l-post tax-xogħol, permezz ta' mezzi statutorji jew volontarji, soġġetti għall-Konvenzjoni tal-ILO Nru 155 u għad-dispożizzjonijiet regolatorji dwar il-ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà u li jipprevedu numru ta' drittijiet legali minimi għal rappreżentanza effettiva tal-ħaddiema

att legali li jkollu applikazzjoni ġenerali, ikun jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.