It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62129D

Info -

Regolament tal-UE

Definition:

att legali li jkollu applikazzjoni ġenerali, ikun jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Context: Info
Context:

"Biex jeżerċitaw il-kompetenzi tal-Unjoni, l-istituzzjonijiet għandhom jadottaw regolamenti, direttivi, deċiżjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet. Regolament għandu jkollu applikazzjoni ġenerali. Ikun jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha."

Term reference

Artikolu 288 tat-TFUE, il-Verżjoni Konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, eur-lex.europa.eu/Lex… CELEX: 12012E/TXT/MT

Translations

 • Български: регламент на ЕС
 • Čeština: nařízení EU
 • Dansk: EU-forordning
 • Deutsch: EU-Verordnung
 • Ελληνικά: kανονισμός της ΕΕ
 • English: EU Regulation
 • Español: reglamento europeo
 • Eesti: ELi määrus
 • Suomi: EU:n asetus
 • Français: règlement européen
 • Hrvatski: uredba Europske unije
 • Magyar: európai uniós rendelet
 • Íslenska: Reglugerð ESB
 • Italiano: regolamento dell'UE
 • Lietuvių: ES reglamentas
 • Latviešu: ES regula
 • Malti: Regolament tal-UE
 • Nederlands: EU-verordening
 • Norsk: EU-forordning
 • Polski: rozporządzenie UE
 • Português: regulamento da UE
 • Română: regulament UE
 • Slovenčina: nariadenie EÚ
 • Slovenščina: uredba EU
 • Svenska: EU-förordning