" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

riżultat ta' kuntrattur prinċipali li jagħmel użu minn sub-kuntratturi li, min-naħa tagħhom, jistgħu iqabbdu sub-kuntratturi oħrajn u dan kollu jirriżulta f'ġerarkija kumplessa ta' kumpaniji u responsabilitajiet

il-kawża inizjali ta' kondizzjoni jew ta' katina kawżali li twassal għal riżultat jew effett ta' interess li juri minn fejn ġejja l-kawża ewlenija għal imġiba partikolari, li ta' spiss tkun ħsara