" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

ġene li meta jkun mutat jew espress f'livelli għoljin, jgħin biex jibdel ċellola normali f'ċellola tat-tumur

kapaċità li tikkawża formazzjoni ta' tumur

ambjent organizzazzjonali li jippermetti lil nies li jkunu ġejjin minn sfondi differenti, attitudnijiet differenti u mod kif jaħsbu differenti sabiex jaħdmu b'mod effettiv flimkien u jaħdmu bl-aqwa potenzjal tagħhom sabiex jilħqu l-objettivi organizzazzjonali bbażati fuq prinċipji b'saħħithom