" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

avveniment fiżiku, fenomenu jew attività umana li potenzjalment jistgħu jkunu ta' ħsara u li jistgħu jikkawżaw mewt jew korriment, ħsara lill-proprjetà, taqlib soċjali u ekonomiku jew degradazzjoni ambjentali

It-tul ta' żmien meħtieġ biex investiment jirkupra in-nefqa inizjali tiegħu f'termini ta' profitt u tfaddil