" A B Ċ D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Ż Ħ

ħaddiema li tkun welldet mhux aktar minn 14-il ġimgħa qabel id-data materjali b'assenza mix-xogħol relatata mas-saħħa post partum, ibbażata primarjament fuq il-pass tal-irkupru maternali, inkluż il-livell tal-komplikazzjonijiet matul it-twelid u l-irkupru

ħaddiema li tkun qed tredda' fi ħdan it-tifsira tal-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew prattika nazzjonali, u li tinforma lill-impjegatur tagħha bil-kundizzjoni tagħha skont il-leġiżlazzjoni u/jew il-prattika

skeda ta' ħinijiet flessibbli li tippermetti lill-ħaddiema jbiddlu l-bidu u t-tmiem tal-ħinijiet tal-ġurnata, għall-kuntrarju ta' arranġamenti tradizzjonali tax-xogħol mid-9 sal-17