It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62002D

Info -

ħaddiem għal rasu

Definition:

ħaddiem independenti mhux subordnat jew li jiddependi fuq impjegatur

Context: Info
Context:

" L-Artikolu 78(2)(b)(i) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-Istat ta’ impjieg preċedenti mhuwiex marbut jagħti benefiċċji tal-familja lill-orfni ta’ impjegat jew ta’ ħaddiem li jaħdem għal rasu li miet u li kien suġġett għal-leġiżlazzjoni ta’ diversi Stat Membri u li fir-rigward tagħhom id-dispożizzjonijiet tal-Istat ta’ impjieg preċedenti jagħtu dritt għal benefiċċju ta’ orfni fittizju (dritt għal benefiċċju nazzjonali potenzjali), fis-sitwazzjonijiet fejn l-Istat ta’ residenza jipprovdi benefiċċju ogħla paragunabbli, iżda li jiddikjarah inkompatibbli ma’ benefiċċju ieħor li ntagħżel mill-persuna kkonċernata abbażi tal-għażla offruta lilha? "

Term reference

Kawża C-225/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sozialgericht Nürnberg (il-Ġermanja) fl- 10 ta’ Mejju 2010 — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa bħala s-suċċessura ta’ Jose Bernal Fernandez vs Familienkasse Nürnberg; CELEX:62010P0225C(01)/MT

Translations

 • Български: Cамостоятелно заето лице
 • Čeština: Osoba samostatně výdělečně činná
 • Dansk: Selvstændig
 • Deutsch: Selbstständige
 • Ελληνικά: αυτοαπασχολούμενος (Ελλάδα)
 • English: Self-employed
 • Español: Autónomo
 • Eesti: Füüsilisest isikust ettevõtja
 • Suomi: Ammatinharjoittaja
 • Français: Travailleur indépendant
 • Hrvatski: Samozaposlen
 • Magyar: Önálló vállalkozó
 • Íslenska: Sjálfstætt starfandi
 • Italiano: Lavoratore autonomo
 • Lietuvių: Savarankiškai dirbantis asmuo
 • Latviešu: Pašnodarbināts
 • Malti: ħaddiem għal rasu
 • Nederlands: Zelfstandige
 • Norsk: Selvstendig næringsdrivende
 • Polski: Samozatrudniony
 • Português: Trabalhador por conta própria
 • Română: Lucrător independent
 • Slovenčina: Samostatne zárobkovo činná osoba
 • Slovenščina: Samozaposlena oseba
 • Svenska: Egenföretagare