It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

15121G

Info -

Limiti ta' esponiment għal perjodu qasir

Translations

 • Български: Краткотрайни гранични стойности
 • Čeština: Limity krátkodobé expozice
 • Dansk: korttidseksponeringsgrænser
 • Deutsch: Kurzzeitgrenzwert
 • Ελληνικά: όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης
 • English: Short-term exposure limits
 • Español: límites de exposición de corta duración
 • Eesti: Lühiajalised kiirituspiirangud
 • Suomi: Lyhytaikaisen altistuksen raja-arvot
 • Français: limites d'exposition de courte durée
 • Hrvatski: Granične vrijednosti za kratkoročnu izloženost
 • Magyar: Rövid idejű expozíciós határérték
 • Íslenska: Váhrifsmörk til skamms tíma
 • Italiano: limiti di esposizione a breve termine
 • Lietuvių: Trumpalaikio poveikio ribos
 • Latviešu: Īstermiņa ekspozīcijas robežvērtības
 • Malti: Limiti ta' esponiment għal perjodu qasir
 • Nederlands: Grenswaarden voor kortstondige blootstelling, grens(waarde) voor kortdurende blootstelling,
 • Norsk: Korttids eksponeringsgrenser
 • Polski: Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
 • Português: Valores-limite de exposição - curta duração
 • Română: Limite de expunere pe termen scurt
 • Slovenčina: hranice krátkodobej expozície
 • Slovenščina: Kratkoročne mejne vrednosti izpostavljenosti
 • Svenska: tröskelvärden vid kortfristig exponering