It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

12841E

Info -

Valutazzjoni tal-esponiment

Translations

 • Български: Оценка на експозицията
 • Čeština: Vyhodnocování expozice
 • Dansk: eksponeringsvurdering
 • Deutsch: Expositionsbewertung
 • Ελληνικά: εκτίμηση έκθεσης
 • English: Exposure assessment
 • Español: evaluación de la exposición
 • Eesti: Kokkupuute hindamine
 • Suomi: Altistuksen selvittäminen
 • Français: évaluation de l'exposition
 • Hrvatski: Procjena izloženosti
 • Magyar: Expozíció felmérés
 • Íslenska: Mat á váhrifum
 • Italiano: valutazione dell'esposizione
 • Lietuvių: Poveikio vertinimas
 • Latviešu: Ekspozīcijas novērtējums
 • Malti: Valutazzjoni tal-esponiment
 • Nederlands: beoordeling/bepaling/evaluatie van de blootstelling
 • Norsk: Eksponeringsvurdering
 • Polski: Ocena narażenia
 • Português: Avaliação da exposição
 • Română: Evaluarea expunerii
 • Slovenčina: Hodnotenie expozície
 • Slovenščina: Ocena izpostavljenosti
 • Svenska: exponeringsbedömning