It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62119E

Info -

valutazzjoni tar-riskju interattiva online

Definition:

għodda online b'xejn li tipprovdi r-riżorsi u l-għarfien meħtieġ biex tippermetti lil organizzazzjonijiet mikro u żgħar biex jevalwaw ir-riskji huma stess, permezz ta' approċċ pass pass għall-proċess tal-valutazzjoni tar-riskju li jibda bl-identifikazzjoni tar-riskji fuq il-post tax-xogħol, li mbagħad jgħaddi lill-utent mill-proċess ta' azzjonijiet preventivi ta' implimentazzjoni, u finalment għar-riskji ta' monitoraġġ u rapportar

Context: Info
Context:

Finalment, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol tagħti kontribut importanti, permezz ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni tar-riskji tagħha u l-iżvilupp u t-tixrid ta' għodod interattivi online ta' valutazzjoni tar-riskju. Il-Valutazzjoni tar-Riskju Interattiva Online (OiRA) 21 u għodod simili nazzjonali tagħhom ibbażati fuq l-internet (żviluppati pereżempju fin-Netherlands, l-Irlanda jew il-Polonja) huma partikolarment utli peress li jipprovdu informazzjoni mingħajr ħlas speċifika għas-settur u jiggwidaw lill-impjegaturi fil-passi kollha tal- proċess tal-valutazzjoni tar-riskji, filwaqt li awtomatikament jiġġeneraw rekord dokumentat li jista' jintuża bħala prova ta' konformità u bħala mezz biex tiġi mmonitorjata l-effettività tal-pjan tal-ġestjoni tar-riskju.

Term reference

"Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Iktar Saħħa u Sikurezza fuq ix-Xogħol għal Kulħadd - Modernizzazzjoni tal-Politika u tal-Leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali CELEX: 52017DC0012"

Translations

 • Български: онлайн интерактивна оценка на риска
 • Čeština: on-line interaktivní hodnocení rizik
 • Dansk: interaktiv onlinearbejdspladsvurdering
 • Deutsch: interaktive Online-Gefährdungsbeurteilung
 • Ελληνικά: διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου
 • English: online interactive risk assessment
 • Español: herramienta interactiva de análisis de riesgos en línea
 • Eesti: veebipõhine interaktiivne riskihindamine
 • Suomi: vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu
 • Français: évaluation interactive des risques en ligne
 • Hrvatski: organizacijska promjena
 • Magyar: online interaktív kockázatértékelés
 • Íslenska: rafrænt gagnvirkt áhættumat
 • Italiano: valutazione interattiva dei rischi online
 • Lietuvių: internetinis interaktyvus rizikos vertinimas
 • Latviešu: interaktīvs riska novērtējums tiešsaistē
 • Malti: valutazzjoni tar-riskju interattiva online
 • Nederlands: interactieve online(tool voor) risicobeoordeling
 • Norsk: online interaktiv risikovurdering
 • Polski: interaktywne narzędzie online do oceny ryzyka
 • Português: avaliação de riscos interativa em linha
 • Română: instrument interactiv online de evaluare a riscurilor
 • Slovenčina: online interaktívne hodnotenie rizík
 • Slovenščina: spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganj
 • Svenska: interaktiv riskbedömning på nätet