It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62113G

Info -

valur bijoloġiku tal-limitu li jorbot

Definition:

valur limitu mfassal f'livell Komunitarju fuq il-bażi ta' evalwazzjoni, kif deskritt għal IOELV, u fuq id-disponibbiltà ta' tekniki ta' kejl

Context: Info
Context:

Għal kull aġent kimiku li għalih jiġi stabbilit valur bijoloġiku tal-limitu li jorbot, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu valur korrispondenti nazzjonali bijoloġiku tal-limitu msejjes fuq, imma li ma jaqbiżx, il-valur tal-limitu Komunitarju.

Term reference

Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) CELEX: 31998L0024/MT

Translations

 • Български: задължителна биологична гранична стойност
 • Čeština: závazná biologická limitní hodnota
 • Dansk: bindende biologisk grænseværdi
 • Deutsch: verbindlicher biologischer Grenzwert
 • Ελληνικά: δεσμευτική οριακή τιμή έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες
 • English: binding biological limit value
 • Español: valor límite biológico vinculante
 • Eesti: siduv bioloogiline piirnorm
 • Suomi: sitova biologinen raja-arvo
 • Français: valeur limite biologique contraignante
 • Hrvatski: obvezujuća biološka granična vrijednost
 • Magyar: kötelező biológiai határérték
 • Íslenska: bindandi líffræðileg viðmiðunarmörk
 • Italiano: valore limite biologico obbligatorio
 • Lietuvių: privaloma biologinė ribinė vertė
 • Latviešu: saistoša bioloģiskā limita vērtība
 • Malti: valur bijoloġiku tal-limitu li jorbot
 • Nederlands: bindende biologische grenswaarde
 • Norsk: bindende biologisk grenseverdi
 • Polski: wiążąca dopuszczalna wartość biologiczna
 • Português: valor-limite biológico vinculativo
 • Română: valoare-limită biologică obligatorie
 • Slovenčina: záväzná biologická limitná hodnota
 • Slovenščina: zavezujoča biološka mejna vrednost
 • Svenska: tvingande biologiskt gränsvärde