It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62112G

Info -

valuri limitu vinkolanti ta’ (espożizzjoni) esponiment fuq ix-xogħol

Definition:

valur limitu mfassal f'livell Komunitarju u, flimkien ma' fatturi oħra li jitqiesu meta jiġu stabbiliti IOELV, jitqiesu fatturi ta' fattibbiltà ekonomiċi u tekniċi u huma maħsuba li jipprovdu livell ta' protezzjoni minima għall-ħaddiema kollha fil-Komunità

Context: Info
Context:

Valuri limitu vinkolanti ta’ espożizzjoni fuq ix-xogħol stabbiliti abbażi ta’ informazzjoni disponibbli, inklużi data xjentifika u teknika, fattibbiltà ekonomika, valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt soċjoekonomiku u d-disponibbiltà ta’ protokolli u tekniki tal-kejl tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol, huma komponenti importanti tal-arranġamenti ġenerali għall-protezzjoni tal-ħaddiema stabbiliti b’dik id-Direttiva.

Term reference

"Direttiva (UE) 2017/2398 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-(espożizzjoni) esponiment għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol CELEX: 32017L2398/MT"

Translations

 • Български: задължителна гранична стойност на професионална експозиция
 • Čeština: závazná limitní hodnota expozice na pracovišti
 • Dansk: bindende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
 • Deutsch: verbindlicher Arbeitsplatzgrenzwert
 • Ελληνικά: δεσμευτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης
 • English: binding occupational exposure limit value
 • Español: valor límite de exposición profesional vinculante
 • Eesti: siduv ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas
 • Suomi: sitova työperäisen altistumisen raja-arvo
 • Français: valeur limite contraignante d’exposition professionnelle
 • Hrvatski: obvezujuća granična vrijednost profesionalne izloženosti
 • Magyar: kötelező munkahelyi expozíciós határérték
 • Íslenska: bindandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi
 • Italiano: valore limite di esposizione professionale obbligatorio
 • Lietuvių: privaloma profesinio poveikio ribinė vertė
 • Latviešu: saistoša iedarbības darbavietā limita vērtība
 • Malti: valuri limitu vinkolanti ta’ (espożizzjoni) esponiment fuq ix-xogħol
 • Nederlands: bindende grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
 • Norsk: " bindende grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren"
 • Polski: wiążąca dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
 • Português: valor-limite de exposição profissional vinculativo
 • Română: valoare-limită obligatorie de expunere profesională
 • Slovenčina: záväzná limitná hodnota ohrozenia pri práci
 • Slovenščina: zavezujoča mejna vrednost za poklicno izpostavljenost
 • Svenska: tvingande yrkeshygieniskt gränsvärde