It-teżawru multilingwi tal-EU-OSHA tat-terminoloġija dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jelenka kliem ragruppat flimkien f’ġerarkija. Dan jinkludi sinonimi u antonimi ta’ dak il-kliem u xi definizzjonijiet.

Niżżel
InfoNiżżel it-termini kompleti tat-teżawru tal-EU-OSHA tiegħek f’format Excel. Agħżel il-lingwa mill-kaxxa.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62111G

Info -

valur ta’ limitu indikattiv ta’ esponiment professjonali

Definition:

valur, ibbażat fuq is-saħħa u nonvinkolanti, li jiffissa livell limitu ta’ esponiment li taħtu ma jkunu mistennija ebda effetti detrimentali għal kwalunkwe sustanza wara esponiment għal ħin qasir jew ta’ kuljum matul iż-żmien ta' ħajja professjonali

Context: Info
Context:

Skont id-Direttiva 98/24/KE, il-Kummissjoni għandha tipproponi t-twaqqif fil-livell Komunitarju ta’ għanijiet Ewropej fil-forma ta’valuri ta’ limitu indikattivi ta’ esponiment professjonali (IOELVs) għall-ħarsien tal-ħaddiema minn riskji kimiċi.

Term reference

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/161/UE li tistabbilixxi t-tielet lista ta’ valuri ta’ limitu indikattivi ta’ esponiment professjonali fl-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u li temenda d-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/39/KE 32009L0161/MT

Translations

 • Български: индикативна гранична стойност на професионална експозиция
 • Čeština: směrná limitní hodnota expozice na pracovišti
 • Dansk: vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
 • Deutsch: Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
 • Ελληνικά: ενδεικτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης
 • English: indicative occupational exposure limit value
 • Español: valor límite de exposición profesional indicativo
 • Eesti: soovituslik ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas
 • Suomi: työperäisen altistumisen viiteraja-arvo
 • Français: valeur limite indicative d’exposition professionnelle
 • Hrvatski: indikativna granična vrijednost profesionalne izloženosti
 • Magyar: indikatív foglalkozási expozíciós határérték
 • Íslenska: leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi
 • Italiano: valore limite indicativo di esposizione professionale
 • Lietuvių: orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė
 • Latviešu: indikatīvie iedarbības rādītāji darba apstākļos
 • Malti: valur ta’ limitu indikattiv ta’ esponiment professjonali
 • Nederlands: indicatieve grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
 • Norsk: veiledende grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren
 • Polski: wskaźnikowa dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
 • Português: valor-limite de exposição profissional indicativo
 • Română: valoare-limită orientativă de expunere profesională
 • Slovenčina: smerná najvyššia prípustná hodnota vystavenia pri práci
 • Slovenščina: okvirna mejna vrednost za poklicno izpostavljenost
 • Svenska: indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde