Tāldarbs un veselības riski saistībā ar Covid-19 pandēmiju – pierādījumi attiecīgajā jomā un to ietekme uz politiku

Keywords:

Tāldarbs ir palīdzējis uzņēmumiem attīstīties un pārdzīvot Covid-19 pandēmiju, bet tas ir radījis darbiniekiem lielāku balsta un kustību aparāta slimību un garīgās veselības problēmu risku.

Šajā ziņojumā ir aplūkoti ar tāldarbu saistītie darba aizsardzības jautājumi, kā arī pasākumi un noteikumi, kas ieviesti to profilaksei un kontrolei. Padziļinātās intervijās ar darba ņēmējiem un darba devējiem trīs izvēlētās valstīs ir uzsvērtas tāldarba pozitīvā un negatīvā ietekme pandēmijas laikā.

Tā kā tāldarbs, visticamāk, būs izplatītāks pēc pandēmijas, ziņojuma noslēgumā ir sniegti ieteikumi, lai tā pieņemšana būtu sekmīga, vienlaikus aizsargājot darbinieku drošību un veselību.

Lejupielādēt in: en