Viedas digitālās uzraudzības sistēmas darba aizsardzības jomā — iekļaušana un daudzveidība darbavietā

Keywords:

Darbavietās arvien vairāk tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas, piemēram, valkājamas ierīces un specializētas viedtālruņu lietotnes. Digitālie DA uzraudzības risinājumi var ne tikai uzlabot darba aizsardzību darbavietā, tos var arī izmantot, lai sekmētu iekļaušanu un daudzveidību darbavietā, stiprinot dažādu grupu, tostarp gados vecāku darbinieku, migrējošu darba ņēmēju ar vājām valodu prasmēm, grūtnieču, neirodiversālu un gados jaunu darbinieku, integrāciju.

Šajā politikas kopsavilkumā izklāstīts, kā šādas sistēmas var labāk risināt konkrētu darbinieku grupu vajadzības, lai nodrošinātu viņu netraucētu un drošu līdzdalību. Digitālo DA uzraudzības rīku veiksmīgai ieviešanai darbavietā būtiskas ir apmācības, skaidra un atklāta komunikācija un darbinieku tieša iesaiste.

Lejupielādēt in: en