Remote and hybrid work: managing safety and health anywhere

Attālinātais un hibrīdais darbs: drošības un veselības aizsardzības pārvaldība jebkurā vietā

Keywords:

Attālinātā un hibrīdā darba pieaugums, ko veicināja Covid-19 pandēmija, ir mainījis darba vietas tradicionālo koncepciju un ļāvis samazināt svārstmigrāciju, palielināt ražīgumu un uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tomēr vairākas šo darba līgumu iezīmes, piemēram, ilgstoša sēdēšana, sociālā izolācija un ilgs darba laiks, negatīvi ietekmē darba drošību un veselības aizsardzību. Darba devējiem un strādājošajiem būtu jānovērš saistītie fiziskie un psihosociālie riski, īstenojot virkni pasākumu un skaidru darba politiku. 

Lejupielādēt in: bg | de | el | en | fr | lt | mt | pt | sk |