Psihosociālā riska iedarbība un garīgās veselības rādītāji darbiniekiem Eiropā ar zemu sociālekonomisko statusu

Keywords:

Darba tirgus mainīgajā situācijā pieaug garīgās veselības stresa faktori. Šajā pārskatā aplūkoti psihosociālie riski (PSR) un nelabvēlīgi psihiskās veselības rādītāji darbiniekiem Eiropā ar zemu sociālekonomisko statusu (LSES). Tajā uzsvērta Covid-19 pandēmija un digitalizācija kā spēcīgas ārējās tendences, kas ietekmē PSR klātbūtni un garīgo veselību darbā šajā īpašajā darbinieku grupā. 

Pārskatā piedāvāti desmit uzņēmumu un ieinteresēto personu labās prakses piemēri, kas mazina nelabvēlīgo ietekmi uz veselību darbiniekiem ar zemu sociālekonomisko statusu. Iegūtie rezultāti sniedz informāciju par turpmākajiem pētījumu virzieniem un ierosina politikas pamatnostādnes, lai uzlabotu PSR pārvaldību un profilaksi darbinieku grupā ar zemu sociālekonomisko statusu.

Lejupielādēt in: en