Darbinieku aizsardzība tiešsaistes platformu ekonomikā: pārskats par regulatīvajām un politikas izmaiņām ES

Keywords:

Tiešsaistes ekonomikas izaugsme rada problēmas darba aizsardzības jomā. Tiešsaistes platformu darbu — darbu, ko piedāvā tiešsaistes platformās vai ar to starpniecību — raksturo plašs darba režīmu klāsts, tostarp gadījuma darbs, atkarīga pašnodarbinātība, gabaldarbs, darbs mājās un kolektīvs darbs.

Šajā ziņojumā aprakstīti darba aizsardzības riski, ko var radīt tiešsaistes platformu darbs, apspriesti problēmjautājumi, ko rada tiešsaistes ekonomika pašreizējām regulatīvajām pieejām attiecībā uz darba aizsardzību, un sniegti tādas politikas un regulatīvo centienu piemēri, kas tiek īstenoti vai izstrādāti šādu risku novēršanai un problēmu risināšanai.

Lejupielādēt in: en