Darba drošības un veselības profilakses pakalpojumi/eksperti Eiropā

Keywords:

Šis diskusiju dokuments sniedz ieguldījumu pašreizējā diskursā par profilakses dienestu lomu, atbalstot būtisku atbilstību darba aizsardzības (DA) standartiem.

Tajā aplūkota darba aizsardzības profesionālās prakses nozīme ES darbavietās 21. gadsimtā. Tas tiek darīts saistībā ar plašāku diskursu par profesionālās palīdzības lomu, lai panāktu būtisku atbilstību, tādējādi palīdzot noteikt arī pašreizējo zināšanu robežas un galvenos nākotnes politikas un pētniecības jautājumus.  

Lejupielādēt in: en