Nīderlande. Kaitīgu putekļu iedarbības uz darba ņēmējiem samazināšana laukkopības nozarē.

Keywords:
Veselīgu darbavietu labas prakses balva, 2018.-2019. gads
Apbalvotā organizācija 

Lauksaimniecības nozarē darba ņēmēji var tikt pakļauti kaitīgu kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbībai no augsnes, kas apdraud veselību.

Mazs Nīderlandes lauksaimniecības uzņēmums Mansholt BV sadarbībā ar nozares arodveselības struktūru Stigas ir pievērsies jautājumam par putekļu iedarbību kartupeļu šķirošanas laikā, īstenojot dažādus kopīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai samazinātu putekļu rašanos. Lai sadalītu izmaksas ilgākā laikposmā, aprīkojums un procesi tika nomainīti pakāpeniski. Tika iegādāts putekļusūcējs un elektrisks autokrāvējs, novēršot dīzeļdegvielas izplūdes gāzu iedarbību telpās, un darba ņēmēji tika aktīvi iesaistīti risinājumu apzināšanā un īstenošanā.

Mansholt BV īstenotā pieeja ir labs piemērs tam, kā mazs uzņēmums ar ierobežotiem resursiem var reāli uzlabot darba ņēmēju drošību un veselību.

Lejupielādēt in: en | is | nl |