Literatūras pārskats - Darba aizsardzības noteikumu ievērošanas uzlabošana — visaptverošs pārskats

Keywords:
Pēdējā desmitgadē ES ir notikušas straujas pārmaiņas darba struktūrā, organizācijā un kontrolē, tostarp tās, ko izraisījusi pašreizējā pandēmija. Jaunā EU-OSHA pētījumā ir aplūkoti veidi, kā nodrošināt atbilstību darba aizsardzības standartiem un veicināt labāku praksi šajā saistībā.
 
Visaptverošajā aktuālās literatūras pārskatā galvenā uzmanība pievērsta dažādiem atbalsta veidiem, tostarp piegādes ķēdes pieejām, sociālajai ziņošanai un uzņēmējdarbības stimuliem attiecībā uz darba drošību, kā arī inovatīvām stratēģijām un praksei, ko pieņēmuši darba aizsardzības regulatori. Galvenie konstatējumi un to ietekme uz turpmāko politiku un turpmāko pētniecību ir izklāstīti galīgajā ziņojumā un kopsavilkumā, sniedzot detalizētu analīzi atsevišķā literatūras pārskatā.
Lejupielādēt in: en