Darba inspektoru ieskats par apzinātajām augsta riska profesijām un nozarēm Eiropā: EU-OSHA-SLIC apsekojums

Keywords:

Tā kā darba pasaule turpina mainīties, ir vajadzīgas jaunas perspektīvas, lai risinātu pašreizējās darba aizsardzības (DA) problēmas, savukārt būtiska ir primāro datu vākšana tieši no avota. Būtisks atspēriena punkts ir sākotnējie rezultāti no EU-OSHA Vecāko darba inspektoru komitejas (SLIC) pilotapsekojuma, kurā izmantota darba inspektoru pieredze.

Dati izceļ augsta riska profesijas un nozares, piedāvājot ieskatus, ko var izmantot informētības uzlabošanai, efektīvai darbību virzīšanai un apmācības informēšanai. Turklāt konstatējumi var palīdzēt noteikt jomas, kurām jāpievērš uzmanība, un noteikt efektīvus pasākumus, lai mazinātu riskus, ar kuriem saskaras darbinieki. Tiek uzsvērta arī darba inspektoru nozīme Covid-19 pandēmijas laikā.

Lejupielādēt in: en