Ceturtā industriālā revolūcija un sociālās inovācijas darbavietā

Keywords:

Runājot par darba nākotni, galvenie diskusijas elementi lielākoties ir tehniskā attīstība. Šajā diskusiju dokumentā mēs pievēršamies sociālajām inovācijām digitalizācijas kontekstā un to ietekmei uz nākotnes darbiem, nākotnes darbiniekiem un nākotnes darbavietām, kā arī problēmām, ko tās rada attiecībā uz darba aizsardzības noteikumiem un pārvaldību.

Dokumentā aprakstīta jaunā inovatīvā sabiedrība un jaunie uzņēmējdarbības modeļi, kuros vairāk darba tiek veikts tiešsaistē un ārpusbiroja vidē un kuros darbu bieži veic pašnodarbinātas personas. Ir apspriesta nepieciešamība pēc indivīdu noturības un spējas pielāgoties, izrietošās jaunās darbinieku klases un specifiskas problēmas, ar ko var saskarties jauni darbinieki un vecāki darbinieki, kā arī nepieciešamība, lai darba aizsardzības organizācijas vairāk pievēršas individuālu darbinieku atbalstam.

Lejupielādēt in: bg | da | de | el | en | et | fr | hu | is | it | mt | ro |