Prognoze par jauniem un nākotnes riskiem darba aizsardzības jomā saistībā ar digitalizāciju līdz 2025. gadam

Keywords:

Šajā ziņojumā sniegti galīgie rezultāti no ievērojama prognožu projekta par jaunākajām tendencēm digitālajās tehnoloģijās un no tām izrietošajām izmaiņām saistībā ar to, kur, kad un kā tiek veikts darbs.

Šo izmaiņu potenciālā ietekme uz darba aizsardzību līdz 2025. gadam tika ņemta vērā, izstrādājot četrus scenārijus.

Katrā scenārijā ir ietvertas dažādas darba aizsardzības problēmas un iespējas. Šis pētījums palīdzēs lasītājiem gūt labāku izpratni par to, kā digitalizācija var ietekmēt darbinieku drošību un veselību Eiropas Savienībā, un izstrādāt stratēģijas, ar kurām efektīvāk pretoties šīm izmaiņām darbā un darba aizsardzībā.

Lejupielādēt in: en