Bioloģisko aģentu iedarbība un saistītās veselības problēmas veselības aprūpes nozarē strādājošo gadījumā

Keywords:

Tāda nozīmīga projekta ietvaros, kura mērķis ir vairot zināšanas par bioloģiskajiem aģentiem darbā, EU‑OSHA pētīja riskus, ko veselības aprūpes nozarē strādājošajiem rada šo aģentu iedarbība. Šajā diskusiju dokumentā sniegtā izklāsta pamatā ir dokumentu pārbaude un datu vākšana, kā arī intervijas un fokusa grupas ar ekspertiem un veselības aprūpes nozarē strādājošajiem.

Diskusiju dokumentā uzsver iedarbības veidus, ietekmi uz veselību, iedarbības ceļus un jaunos riskus, kas attiecas uz nozari. Tajā aplūko tādu strādājošo grupas, kuri pakļauti īpašam riskam, un mēģina noskaidrot, kādi politikas pasākumi varētu palīdzēt virzībā uz sistemātiskāku pieeju riska pārvaldībai.

Lejupielādēt in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |