Digitalizācija un darba aizsardzība — EU-OSHA pētniecības programma

Keywords:

Šajā brošūrā ir sniegts kopsavilkums par EU-OSHA darbu saistībā ar digitalizāciju un darba aizsardzību, tostarp par prognožu projektu, vērienīgu darba aizsardzības jomas pārskatu un veselīgu darbavietu kampaņu. Tajā ir aprakstītas digitalizācijas sniegtās iespējas, kā arī tās ietekme uz darba dzīvi, darba drošību un darba ņēmēju veselību. Brošūrā ir arī aplūkotas ar darba aizsardzību saistītās problēmas un veidi, kā varētu tās pārvarēt, lai maksimāli izmantotu digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, cita starpā arī uzlabojot darba apstākļus.

Ar digitalizāciju tiek ieviestas straujas pārmaiņas darba vidē. EU-OSHA pētniecības programmas mērķis ir nodrošināt politikas veidotājiem, pētniekiem un darba devējiem uzticamu informāciju par digitalizācijas iespējamo ietekmi uz darba aizsardzību, lai tie varētu savlaicīgi veikt efektīvus pasākumus darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzībai.

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sv |