Drošas vides veidošana: vardarbība ģimenē un darbavieta

Keywords:

Vardarbības ģimenē ietekme uz to pārcietušo dzīvi reti aprobežojas ar vietu, kur tā piedzīvota. Lielākā daļa upuru kā vardarbības sekas izjūt arī traucējumus izaugsmei darbā. Ļaunprātīgas izmantošanas atstātā negatīvā ietekme uz cietušo veselību, produktivitāti un vispārējo labjutību var ietekmēt arī viņu kolēģus un darba devējus.

Šajā diskusiju dokumentā ir izklāstīts, kā vardarbība ģimenē ietekmē profesionālo vidi, un sniegti piemēri tiesiskajam un politiskajam regulējumam ES un valstu līmenī. Tajā arī ieteikti lietderīgi pasākumi, kurus var īstenot darba vietā, lai efektīvi atbalstītu cietušos un palīdzētu apkarot ļaunprātīgu izmantošanu.

Lejupielādēt in: en