Gadījumu izpētes analīze par darbu strādājošajiem ar hronisku balsta un kustību aparāta slimību

Keywords:

Šajā pārskatā ir atspoguļota astoņu gadījumu izpēte par cilvēkiem ar hronisku balsta un kustību aparāta slimību (BKAS), kuri veiksmīgi atgriezās darbā pēc slimības atvaļinājuma vai turpināja strādāt, neskatoties uz BKAS. Izpētēs tiek pētīta šo darbinieku, kuri tika komplektēti no dažādām organizācijām, nozarēm un Eiropas valstīm, pieredze, lai identificētu labu praksi.

Daži no gadījumos uzsvērtajiem veiksmes faktoriem ir agrīna iejaukšanās, vadītāju un kolēģu atbalsts un atklāta komunikācija. Bieži cilvēki varēja turpināt strādāt, izmantojot vienkāršus līdzekļus. Analīze pievēršas arī iejaukšanās pasākumu pārnesamībai uz citām organizācijām, kā arī ieguvumiem no pieredzējušu darbinieku saglabāšanas.

Lejupielādēt in: en