Moterys ir darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai. Tyrimo apžvalga.

Keywords:

Šioje ataskaitoje nagrinėjama lyties ir amžiaus aspektų sąveika darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu. Joje aiškinamasi, ar būtina atsižvelgti į biologinius lyčių skirtumus, kurie lemia su amžiumi susijusius pokyčius, tokius kaip menopauzė (duomenų šioje srityje trūksta), ir į socialinius lyčių skirtumus, įskaitant vertikaliąją segregaciją (hierarchinius skirtumus) ir horizontaliąją segregaciją (vyravimą skirtinguose sektoriuose), dėl kurių moterims kyla kitokia rizika nei vyrams. Tokie skirtumai išlieka visą profesinį gyvenimą, todėl daroma išvada, kad ir lyčių, ir senėjimo aspektą būtina įtraukti į rizikos vertinimą, atliekamą laikantis visą gyvenimą apimančio požiūrio.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema