Išmaniosios skaitmeninės darbuotojų saugos ir sveikatos stebėjimo sistemos: galimybės ir iššūkiai

Keywords:

Naujos skaitmeninės technologijos, skirtos darbuotojų saugai ir sveikatai stebėti, keičia darbo vietą. Išmaniosios DSS stebėjimo sistemos gali nustatyti ir įvertinti duomenis sistemingiau ir apskritai geriau, palyginti su tradiciniais metodais. Jos ne tik padeda mažinti riziką darbuotojams, bet gali sumažinti ir žalingas nelaimingų atsitikimų pasekmes bei pagerinti jų ištyrimą ir pranešimą apie juos.

Nacionalinė politika gali padėti ES tinkamai informuoti ir mokyti vadovus ir darbuotojus apie naujų sistemų pajėgumus ir padėti MVĮ įsigyti ir taikyti skaitmeninės DSS stebėsenos priemones, siekiant padidinti skaitmeninių DSS stebėjimo sistemų teikiamą naudą ir kuo labiau sumažinti galimus trūkumus, susijusius su jų naudojimu.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema